ORMAKSAN KALIP MAK?NE

Firmam?z standart ebatlara ba?l? kalmaks?z?n mü?terinin iste?ine uygun imalat yapmaktad?r. Sat?? ?ncesi ve sonras? do?abilecek problemlere kar?? mü?teri memnuniyetini ?n planda tutarak var gücüyle ?al??maktad?r.

27 YILLIK TECRüBE

Ormaksan, makina sanayi ve imalat sekt?ründe en büyük ve prestijli sa?lay?c?lar?ndan biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

PROFESYONEL STANDARTLAR

Deneyim ve kalitenin sizin i?in memnuniyete d?nü?mesi i?in ?al???yoruz.

EN ?Y? MALZEMELER

Do?a dostu kaliteli malzemelerle ?evre dostu ??zümler sunuyoruz.

27 YILLIK TECRüBE

Ormaksan Kal?p uzun y?llara dayanan deneyim ve bilgi birimini güncel teknolojilerle bulu?turarak; otomotiv, beyaz e?ya ?s?tma so?utma ve ambalaj sekt?rleri i?in plastik enjeksiyon kal?plar?, metal enjeksiyon kal?plar?, sac kal?plar?, laminasyon kal?plar?, s?vama kal?plar?, derin ?ekme kal?plar?, ve ?zel aparatlar?n tasar?m ve üretimini yapmaktad?r.

B?ZE ULA?IN

+90 232 461 98 47